Punapidu 07.11.2003 Ale Koki Pubis
 
Lenini, Oktoobrirevolutsiooni ja Rahvaste sõpruse ordenitega autasustatud I, II ja III üleliidulise noorsoofestivali laureaat, teenelis-patriootlik nõukogude kollektiiv "Jobannõje Matrosõ"
Teenelise kollektiivi mereväelasest prapor kitarri kallal...
...ja vähe suuremas plaanis
Jobannõi matros
Seesama jobannõi matros laulujoru ajamas
Oktoobrilaps-matrosik, kah jobannõi
Oktoobrilaps-matrosik: Väike olen mina veel, õppimises teistest ees
Vapper ukraina kolhoosnik taidlushoos
Bassist, samuti jobannõi
Osa teenelisest kollektiivist Tähtede Poodiumil
"Sojuz nerušimõi, respublik svobodnõhh..."
Pioneer koonduse ajal...
...ja peale koondust
Oktoobrilaps §petajatega
Susimees §petajatega
Endine poliitvang: "A vot na volju võšel ja, v karmane netu nihuija"
Ristleja "Aurora" veteran pioneeride keskel
Üks naisfunktsionäär...
...ja meesfunktsionäär
Teine naisfunktsionäär
Kolmas naisfunktsionäär
Pioneer madruse, sidruni ja salakuulajaga
Pioneer madruse ja sidruniga ning ilma salakuulajata
Kommunist Hunt
Motostrelkovõi polgu seersant pioneeri ahistamas
Pioneer HET-meestega (ateistid, Keilast vist)
Eesti-NSV-Fred
Õllesabas seisab tuhat hinge...
Zoja Kosmodemjanskaja komsomolilehe reporteri küüsis
Vangivalvur demonstrantide taustal
Estonskaja vodka, što tõ natvorila?
Diletandist õllesõber
Õllesabas seisab 999 hinge...
Tasakaaluharjutused taidluse vaheajal
Pioneeri ülesanne ongi tasakaalutuid püsti hoida
Õllesabas seisab 998 hinge...
Motostrelkovõi polgu seersant tibidele püksi piilumas
Delegaat kuskil lõuna poolt
Õllesabas seisab 997 hinge...
Kommunistlik rakuke tinapanemist kajastava pildi all