1549.   I have driim
Rahvas
| Sisestas: |

I have driim , saas lumõst piim .
ja järve jää,  all loksus viin.
 
Räüsäterä herne , suurõmpa om kõrraga
Võrusuu saas tävveniste , katõt tõrraga (tõrvaga)
 
Hansat om ju aetu , pallu hullõmpastki viil.
Lumi püüd jo kinni
õga kihvti, taa om nii kui piim .
 
Mul om üts triim , üts kangõ kiim
üts umbõ luul , mis parralt CUUL
  
Vahemäng
 
Mul on üts triim , saas lumõst PIIM
ja järve jää,  all loksus viin.
 
latsõ laksõ lummõ , imä näid es tõrõlõ.
Mutikõsõ kandnu lummõ , üüsest tarrõ sulama
 
Lehma lännü pullist ,piima kiäki es nüsnü,  näide käest,
mehe püürdnu ullist , Tamula pääl puurnu kõik na jääd.
 
I have driim et Piusa liiv .
Kõik mannas saas , taad rahval jaa-as.
 
Verijärve vesi, kurõmarjamahla ette käüs
toda rahval antas , nõna pääle pangitäüs
 
oh sedä roosat mannat, midä mi saanu süvvä õga päiv
Kõik rihma perrä annas ja kitäs ,küll om hüä manna kriim
 
This is mai triim - ull nigunii .
See mu luul, mu ABBA laul
om süüdu tuun mu nõrk IQ
om syydu siin vist keskiäkriis.
 


Akordispikker