374.   Mungapoisid
Rahvas
| Sisestas: |

Mungapoisid kahupead tegid kisa kära
üks neist näitas teistele om akarvast tüü..
..rgi sultan salaja ütles heida maha
ole hästi vagusi ma keeran sulle taa..
..rgad tulid idamaalt tulid öisel tunnil 
mõni neist käis käpukil mõni oma muu..
..istsel ajal surnule hauda pandi lilli 
ja seed pärjaks punuti ümber tema tii..
..gi ääres vainu peal surnu hauda lasti
ja siis ühuskondlikult tale peale kuu..
..sti ütles Mannile ihu oma pussi
kui saad noa teravaks võime teha nuu..
..ga tehti teravaks kirves oli ihtu 
raha eest võis näha seal saunanaise vii..
..ulitel mängisid parunid ja vonnid 
püksinööbid lendasid välja tulid muu..
..ngapoisid kahupead tegid kisa kära
üks neist näitas teistele om akarvast tüü..


Akordispikker