52.   Meremehe põli
Väikeste Lõõtspillide ühing
| Sisestas: |

Ei seda aga oleks uskund mia, ei seda aga oleks uskund mna.
Et madrusel hea põli on, et madrusel hea põli on.

Ei hukka aga lähe tema põlv, ei hukka aga lähe tema põlv.
Ei kõrtsi seinas seisa võlg, ei kõrtsi seinas seisa võlg.

Tema purjutab seal mere peal, tema purjutab seal mere peal.
Suurte mere lainde käes, suurte mere lainde käes.

Kus maal aga läheb seal ikka linn, kus maal aga läheb seal ikka linn.

Kui läheb tema Riia linna all, kui läheb tema Riia linna all.
Siis läheb tema uhke trahteri, siis läheb tema uhke trahteri.

Seal istub tema pehme sohva peal, seal istub tema pehme sohva peal.
Ja preili tema põlve peal ja preili tema põlve peal.

See teeb tema ihol himmostost, see teeb tema ihol himmostost.
Ja kõikile kontele kergitust, ja kõikile kontele kergitust.

See paneb tema iho hüppama, see paneb tema iho hüppama.
Ja kella kuubes kargama, ja kella kuubes kargama.

Ei seda aga oleks uskund mina, ei seda aga oleks uskund mina.
Et madrusel hea põli on, et madrusel hea põli on.


Akordispikker