664.   Kord võitles Lõuna-Venemaal
Untsakad
| Sisestas: |

Kord võitles Lõuna-Venemaal
kaugel Doni steppides
üks Eesti SS pataljon
lauldes laulu kuradist
Meid paisati itta kord läände
kõikjal seisime kaljudena
ja ka Neeveli sood ja Tserkassid
ei meid iial unusta saa

Refr.:,: Rünnakrelvade terasest tulest
kostab leekides kuradi naer ahahaa
sirgub vabadusidu ei murta neid ridu
kes Eesti eest andnud on kõik :,:

Aeg sangarid kord unustab
ja ka tandrid tasandab
ja surnupealuu sõdureist
vaid tuul meil jutustab
Teed tagasi meie jaoks pole
ehkki häving on silmade ees
vaba Eesti jaoks palju ei ole
kui ka langeks meist viimnegi mees

Refr.:,: Rünnakrelvade terasest tulest ... :,:


Akordispikker