683.   Maid ja rahvaid maha jättes
Rahvas
| Sisestas: |

:,: Maid ja rahvaid maha jättes,
rõõmsalt kodu poole tõttes. :,:

:,: Tee peal tahtis pätt mind tappa,
õnneks jõudsin kõrtsituppa. :,:

:,:Kõrtsitoas oli õhk nii kibe,
õllest viinast põrand libe. :,:

:,: Otsiti seal kõnemehi,
kellest kõrts ka polnud tühi. :,:

:,: Räägiti seal vanast ajast,
ja ka meie lunastajast. :,:

:,: Saadi kätte koolipapa,
tassiti ta rahva ette. :,:

:,: Ukse vahelt paistis pilu.
Kõrvaltoas oli nääriilu. :,:

:,: Mehed jooksid, habe ormis,
näärikuuse peale tormi. :,:

Oh sa, õnnistaja, hoia,
:,: Kes sai kooki, kes sai saia, :,:
Kes sai väikse prääniku.


Akordispikker