699.   Kaks karujahimeest
Rahvas
| Sisestas: |

Metsa läksid sa ja metsa läksin ma,Ja metsa läksid kaks karujahimeest ka.
:,: Oh, hoi-ai-jaa tiralla-laJa metsa läksid kaks karujahimeest ka.:,:
Püssi võtsid sa ja püssi võtsin ma,
Ja püssi võtsid kaks karujahimeest ka.
:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:

Karu nägid sa ja karu nägin ma,
Ja karu nägid kaks karujahimeest ka
.:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:

Karu lasksid sa ja karu lasksin ma,
Ja karu lasksid kaks meest korraga.
Oh, hoi-ai-jaa ... :,:

Karu lasksid sa ja karu lasksin ma,
Ja karu lasksid kaks meest korraga
.:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:

Nahka võtsid sa ja nahka võtsin ma,
Ja nahka võtsid kaks karujahimeest ka.
:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:

Naha müüsid sa ja naha müüsin ma,
Ja naha müüsid kaks karujahimeest ka.
:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:

Raha said sa ja raha sain ma,
Ja raha said kaks karujahimeest ka.
:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:

Kõrtsi läksid sa ja kõrtsi läksin ma,
Ja kõrtsi läksid kaks karujahimeest ka
.:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:

Napsu võtsid sa ja napsu võtsin ma,
Ja napsu võtsid kaks karujahimeest ka.
:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:

Purju jäid sa ja purju jäin ma,
Ja purju jäid kaks meest korraga.
:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:

Koju läksid sa ja koju läksin ma,
Ja koju läksid kaks karujahimeest ka.
:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:
Peksa said sa ja peks sain ma,
Ja peksa said kaks karujahimeest ka.
:,: Oh, hoi-ai-jaa ... :,:


Akordispikker