73.   Kõik mööda
Singer Vinger
| Sisestas: |

Ikka paistab, et elu on mööda läind
ei ole saatuselt silida saand  
Olen rõõmudest kaarega mööda käind
ja ideaalidest eemaldun ma
 
Muudkui muret teeb mannetu möödanik
ei ole võimalust valida saand
üsna hallides toonides tulevik
lend käib kõhuga riivates maad
 
R: Silmside nii selge näib, kuid kae
   käsi libiseb mööda
   Suu sõnu on triiki täis, kuid kae
   me räägime mööda
 
Möödun sinust ma pilguga riivan sind
sust vaatan läbi ja möödas on kõik
Külmavärinad roomavad mööda mind
samm nöörist mööda va kõrvalepõik 
 
Ikka vaatan, et päikene paistab veel
sest kallis kapsaaed kive on täis
On niigi libe ja kive on täis mu tee
mis läind on läinud, mis tuleb eks näis


Akordispikker