782.   MA SINUSSE USUN
SULO TINTSE
| Sisestas: |

Ma sinusse usun, tean et tuleb kord päev
    koos edasi minnes sa õnne näed
    Vaid sinule loodan, teisiti ma ei saa
    nii ütleb mu tunne et õige leidnud ma 

R:  Sind vaid näen, igal pool oma kujutluses
    oma käed sulle sead, ning paitan su pead

    Su puudutus õrn, just kui ärataks mind 
    ma oleks kui näinud, tuhat aastat und
    Kus varem sa olid, mix ei tulnud sa siis
    oleks õrnalt mind puudutand, ja kaasa viind

R:  Sind vaid näen . . . . . 

    Aja möödudes veelgi, rohkem armastan sind
    ja oskan ka hinnata, sinu püüdlusi
    Kui me teineteist tunneks, arvan et siis ka teaks
    et miski me armastust ei suuda purustada


Akordispikker